slide 4 slide 1 slide 3 slide 2


dot Aukcja FBOenergia


Aby dostać się do Panelu Aukcji musimy wejść na stronę http://www.fboenergia.pl/aukcje/ następnie wpisać hasło i login wcześniej otrzymane od administratora aukcji (FBO Energia),po uzupełnieniu Nazwy użytkownika i Hasła klokamy na przycisk umieszczony w prawym dolnym rogu LOGIN. Po zalogowaniu na stronę ukażę się nam Panel Aukcyjny, który daje nam możliwość wprowadzenia swojego hasła dostępu.
Poniżej widzą Państwo Panel Aukcyjny., który otwiera się nam po zalogowaniu. Panel możemy podzielić na cześć czysto informacyjną i część roboczą zaznaczoną na załączonym poniżej rysunku czerwoną ramką. Część informacyjna zawiera wszystkie przesłane wcześniej do spółek obrotu informacje dotyczące podmiotu, którego dotyczy aktualnie przeprowadzana aukcja. Informację te przesyłane są z wcześniejszym dwutygodniowym terminem do wszystkich uczestników aukcji dając możliwość przygotowania wszelkich danych niezbędnych przed przystąpieniem do aukcji.

Druga część panelu to część robocza. W tej części możemy dokonywać zmian mających na celu przedstawienie najkorzystniejszej ceny sprzedaży energii elektrycznej.
Poniżej widzimy rozwiniętę menu użytkownika z dwoma poleceniami wyloguj i zmien hasło. Po zalogowaniu użytkownicy wprowadzają swoje hasło dostępu do Panelu Aukcji.
Poniżej widzimy panel informacyjny dotyczący częsci roboczej Pnelu Aukcji. Informacje jakie bądziemy mogli tu uzyskać to z lewej strony Obecna najniższa średnia ważona cena energii elektrycznej wraz z opłatą handlową, która informuje nas po rozpoczęciu aukcji o aktualnie najniższej cenie zaproponowanej przez innego uczesnika aukcji (Spółkę Obrotu). Po stronie prawej widzimy czas jaki pozostał nam na wykonanie ruchu, zalicytowanie
kożysniejszych warunków cenowych.
Przedmiot aukcji dane dotyczące podmiotu, którego dotyczy aukcja.

Planowane zapotrzebowanie to potwierdzenie wcześniej otrzymanych informacji przez uczesników aukcji. Na etapie aukcji są to dane służące do wyliczania średniej ceny ważonej energii elektrycznej.
A to już sam panel roboczy. w tym miejscu możemy regulować cenę energii elektrycznej i za pomocą klawisza przelicz uzyskujemy informację o średniej ważonej cenie energii elektrycznej, co daje nam możliwość porównania jej z najniższą ceną zaproponowana przez naszą konkurencje w trakcie trwania aukcji. Jeżeli po przeliczeniu nasza cena będzie najniższa i będzie ona do zaakceptowania przez uczesnika aukcji prostym ruchem ZALICYTUJ możemy upublicznicznić naszą propozycję, a tym samym złożyć ofertę.

Przed zalicytowaniem musimy jednak pamiętać, że:
- cena proponowana musi być niższa od ceny konkurencji
- każdorazowo na wykonanie ruchu mamy 2 minuty
- po zalicytowaniu przez nas lub przez innego uczesnika aukcji uruchamiamy licznik czasu od początku
- jeżeli czas dobiegnie do końca i aukcja się zakończy jesteśmy zobowiązani do przesłania oferty na adres mailowy biuro@fboenergia.pl
- niezależnie od tego czy nasza oferta będzie najniższa czy nie potwierdzenie w formie zeskanowanego dokumentu na adres email- biuro@fboenergia.pl jest wymagane ze względu na dodatkowe warunki umieszczane w ofertach mające również wpływ na decyzję podejmowaną przez odbiorcę końcowego, którego dana aukcja dotyczy.

Planowane zapotrzebowanie to potwierdzenie wcześniej otrzymanych informacji przez uczesników aukcji. Na etapie aukcji są to dane służące do wyliczania średniej ceny ważonej energii elektrycznej.


Zadzwoń,  44 724 54 82
FBO energia.PL © 2011-2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt: 67studio.pl Wykonał: softcraft.pl